Polityka prywatności – Elab Education Expo
Powered by Elab Education Laboratory

Elab Education Expo

#ElabExpo23
Twój pierwszy krok do międzynarodowej kariery. Odwiedź nas i odkryj, na jakie studia za granicą możesz się dostać.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 68, 02-014 Warszawa (dalej: ELAB).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przygotowania dla Pana/Pani informacji i/lub oferty z przez ELAB zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez ELAB. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W ramach realizacji usługi przez ELAB. dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na rzecz Pana/Pani.
 4. Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku, gdy usługa realizowana przez ELAB będzie realizowana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich wypadkach dane chronione są poprzez odpowiednie klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia wyrażenia zgody lub zakończenia świadczenia usługi, albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez przesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres rodo@elab.edu.pl
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty i realizowania przez ELAB usługi, a nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przedstawienia oferty umożliwienia przygotowanie oferty przez ELAB.
 8. ELAB gromadzi przez stronę WWW i urządzenia mobilne dane gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes ELAB. Dane gromadzone przez stronę WWW to np. adres IP, pliki cookies, piksele śledzące, czas przebywania na stronie. Gromadzenie przez ELAB powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.